top of page

Doktè Martin Luther King, Jr. Parad vil Sanford, Florid 

Lendi 15 janvye 2024  •  10AM  •  Istorik Goldsboro Boulevard 

 

 1. Frè Antre: $15 pou chak Veyikil Motorize / $15 pou chak Gwoup Mache 

 2. Dat limit pou antre nan parad: Jedi 4 janvye 2024 

 3. Enfòmasyon obligatwa pou antre nan parad la, yo dwe soumèt anvan dat limit antre 

  • Aplikasyon parad 

  • Kenbe akò san danje ak endemnizasyon (tache) 

  • Veyikil Motorize: kopi Lisans Chofè, Anrejistreman, ak Asirans Oto

 4. Soumèt Frè Enskripsyon Parad la pa: Chèk oswa Money Order – peyab bay Komite MLK la oswa Vizite: www.Mlksanford.org pou peye via PayPal 

VOYE ENFÒMASYON POU ANTRE PARAD YO POU: 

Komite MLK, P.O. Box 500, Sanford, FL 32772 

Kesyon yo, tanpri kontakte - Mesye Kenneth Bentley nan 321-262-5075 oswa imèl: Info@mlksanford.org 

This form no longer accepts submissions.

Aplikasyon Enskripsyon

Enfòmasyon sou kontak

TANPRI REMAKE: Moun ki kontakte a pral 1.) Responsab pou konfòmite ak règleman parad yo; 2.) Obligatwa pou tcheke nan zòn enskripsyon parad la (pakin Restoran Pook Bear, kwen Persimmon Avenue ak Historic Goldsboro Boulevard) anvan 9:30 AM jou evènman an; 3.) Responsab pou enfòme tout patisipan yo sou règleman sekirite yo; 4.) Manyen kowòdinasyon an jeneral nan antre yo.

Flote Enfòmasyon

Flot yo dwe genyen epi yo ta dwe tcheke pou:

 

 • Fren

 • Batri chaje

 • Ase gaz, kawotchou rezèv, ekipman sipò

 • Vizibilite chofè ak vantilasyon

 • Sekirite balistrad, senti, sipò dèyè, oswa men pou pasaje yo

Inite mach

(Kantite patisipan pou Inite Marching la pa aplike pou Gwoup Lekòl Segondè oswa Segondè)

Gwoup Dans

Tanpri telechaje dokiman sa yo:

Pou fichye ki pi gwo pase 15MB, ou ka voye yon imèl bay info@mlksanford.org

1

Upload File

2

Upload File

3

Upload File
Upload File

Apre w fin fè peman an, pa fèmen fenèt sa a. Yo pral mande w pou w siyen Akò Hold Harmless la.

bottom of page