top of page
MLK2023-715.jpg
MLK2023-805 Large.jpeg
MLK2023-913 Large.jpeg

Sèvis entèrelijyon

Dimanch 14 janvye 2024 @ 3:00 pm

New Life Word Center

1311 South Oak Avenue  | Sanford, FL 32771

Oratè pou okazyon an se Pastè Robert T. Bradley, Sr nan Legliz kretyen Bread of Life.

MLK Sanford Choir Repetition 2024

Koral selebrasyon

Koral Selebrasyon Dr Martin Luther King, Jr. gen ladann manm divès legliz ak gwoup vokal nan Konte Seminole ak zòn ki antoure. Yo konekte pa lanmou yo pou Kris la ak lanmou yo pou mizik levanjil la. Pou plis enfòmasyon rele William Tillman nan (407) 416-2192. Gade fichye a pou enfòmasyon sou repetisyon yo.

bottom of page