top of page

Aplikasyon Vandè Manje

Frè aplikasyon:
TANPRI REMAK:  Tout frè yo ap gen ladan yon frè siplemantè $5 nan fennèt peman an. Tanpri li tout règ ak règleman sou lyen ki anwo a.

 • San pwofi - $100 + $50 (depo netwayaj ranbousab) = $150

  • Kabin 10 x 10

  • 501c 3 oswa 4 Òganizasyon Sivik – dokiman ki nesesè

 • Pou pwofi - $200 + $50 (depo netwayaj ranbousab) = $250

  • Kabin 10 x 10 ($100 pou plis espas 10x10)

  • Kamyon Manje, Vandè Manje

 • Charyo Manje - $75 + $50 (depo netwayaj ranbousab) = $125

  • Kabin 10 x 10 oswa charyo

  • Chen cho, pòm sirèt, Desè, pistach

Aplikasyon vandè machandiz ak enfòmasyon

Frè aplikasyon:
TANPRI REMAK:  Tout frè yo ap gen ladan yon frè siplemantè $5 nan fennèt peman an. Tanpri li tout règ ak règleman sou lyen ki anwo a.

 • Enfòmasyon sou Vandè Komèsyal - $55

 • Machann machandiz - $80

 • Vandè Sèvis - Pa gen chaj

bottom of page